Wikingowie
Artykuły

Najazdy wikingów na Europę w średniowieczu – taktyka walki i uzbrojenie

Kim byli i skąd się wzięli wikingowie Na przełomie VIII i IX w. zaznaczyła się w całej niemal Europie aktywność ludu, zwanego przez ówczesnych zachodnich kronikarzy Normanami (staronordyckie Norrmaen = ludzie północy). Ludem tym byli Germanowie północni, zamieszkujący początkowo Skandynawię, a następnie po ustąpieniu Anglo-Sasów również Półwysep Jutlandzki. W początkach IX w. dzielili się oni na cztery …

Continue Reading