Wikingowie
Artykuły

Najazdy wikingów na Europę w średniowieczu – taktyka walki i uzbrojenie

Kim byli i skąd się wzięli wikingowie Na przełomie VIII i IX w. zaznaczyła się w całej niemal Europie aktywność ludu, zwanego przez ówczesnych zachodnich kronikarzy Normanami (staronordyckie Norrmaen = ludzie północy). Ludem tym byli Germanowie północni, zamieszkujący początkowo Skandynawię, a następnie po ustąpieniu Anglo-Sasów również Półwysep Jutlandzki. W początkach IX w. dzielili się oni na cztery …

Continue Reading
Wiersz Sloty
Artykuły

Kultura stołu w Rzeczpospolitej dobry baroku

Zajmując się historią nowożytną, pewnie nieczęsto zadajesz sobie, istotne moim zdaniem, pytanie – „Kim był ten mityczny Sarmata?”. W co wierzył? Jak się zachowywał? Co było dla niego zabawne, a co uważał za nieprzyzwoite? Przykłady można by mnożyć. Tekst ten jest próbą zdawkowej odpowiedzi na pytanie – jak zachowywał się przy stole dworzanin lub też …

Continue Reading
Bazylika pw. Grobu Bożego
Artykuły

Miechów-,,polska Jerozolima”. Zarys dziejów bożogrobów miechowskich do XV wieku i ich wpływ na duchowość średniowiecznej Małopolski

Krótki zarys historii zakonu Początków kapituły patriarchalnej zakonu w Jerozolimie, gdzie mieściła się ich koleb­ka, należy upatrywać w roku 1099 r., kiedy to decyzją księcia Dolnej Lotaryngii, a zarazem jednego z militarnych przywódców pierwszej krucjaty do Ziemi Świętej, Gotfryda z Bouillon, tytularnego Advocatus Sancti Sepulchri, powołana została do sprawowania kultu w bazylice wznoszącej się na Golgocie …

Continue Reading
Pochód na Sybir
Artykuły

Polscy zesłańcy na Syberię w XVII wieku

Nicefor Czernichowski – zesłaniec syberyjski, syn Romana Jaxy-Czernichowskiego, chorążego wołyńskiego. Pochodził z Żytomierszczyzny. Do niewoli został wzięty ok. 1632 r. wraz z ojcem, dwoma braćmi i siostrą. Początkowo przebywał w Jenisejsku. Odbył tam służbę, jako żołnierz a potem setnik oddziałów kozackich. Następnie pełnił bardzo dochodową funkcję dozorcy działu wodnego między Leną a Niżną Tunguską. Kierował również …

Continue Reading
Hilary Minc
Portrety

Hilary Minc – portret

Hilary Minc pochodził z drobnomieszczańskiej rodziny żydowskiej. Już w wieku 16 lat stawiał swe pierwsze kroki ku pobrataniu z komunizmem, wstąpił do Związku Polskiej Młodzieży Socjalistycznej, później przemianowanej na Związek Młodzieży Komunistycznej. W 1921 roku zasilił szeregi Komunistycznej Partii Polski (KPP). W 1924 r. poznał swoją przyszłą żonę Julię (z domu Heflich). Była ona również …

Continue Reading